Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych

- istnieje od 1996 r.

Czasopisma

Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

Miesięcznik pod tytułem: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów o numerze ISSN 1427-2008 ukazuje się w niezmienionej formie od 1996 roku. Elektroniczna wersja miesięcznika posiada numer ISSN 2449-7584. Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). Jest to specjalistyczne czasopismo naukowe traktujące o najważniejszych i problematycznych zagadnieniach podatkowych. Poruszamy tematy, które z reguły w innych mediach w ogóle nie są opisywane, ale z którymi macie Państwo do czynienia w swojej pracy zawodowej. Biuletyn jest uznanym periodykiem, wysoko ocenianym przez specjalistów podatkowych, a tezy artykułów w nim publikowanych są bardzo często powoływane w wyrokach sądów administracyjnych, a także cytowane w Systemie Informacji Prawnej LEX. Już ponad pół miliona Czytelników korzystało z naszych artykułów, opracowań oraz informacji, a przecież Biuletyn nie jest pismem o charakterze popularyzatorskim. Wydawcą miesięcznika jest Instytut Studiów Podatkowych. Od początku bezpośrednią pieczę nad poziomem merytorycznym prezentowanych w Biuletynie artykułów sprawuje Redaktor Naczelny – Witold Modzelewski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, radca prawny, Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Kierownik Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceminister Finansów w latach 1992 -1996, ekspert sejmowy i senacki. Na łamach Biuletynu publikują zarówno autorzy będący praktykami, czyli prawnicy, ekonomiści, doradcy podatkowi, a także pracownicy naukowi  wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. W nowoczesny, skondensowany i przystępny sposób przekazujemy Państwu najnowszą wiedzę w dziedzinie prawa podatkowego i podatków. Zapraszamy do zgłoszenia swoich prac do publikacji w czasopiśmie. Strona czasopisma

Wydawnictwa elektroniczne

Serwis ten jest elektronicznym do­datkiem do miesięcznika ISP „Doradztwo Podatkowe” udostępnianym w każdy poniedziałek. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tego Serwisu, który w krótkiej i skondensowanej formie wyjaśnia istotne problemy podatkowe.

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.