Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych

- istnieje od 1996 r.

Antyplagiat i Digitalizacja

Książki i czasopisma Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych są stale obecne w światowym obiegu naukowym. Naszą misją jest rozpowszechnianie polskich osiągnięć naukowych w tym zwłaszcza w zakresie  prawa podatkowego, a także udostępnianie naukowcom i praktykom prawa wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych, z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji. Jednym z priorytetów naszego wydawnictwa jest publikowanie wersji elektronicznych książek i czasopism, dystrybucja w  sieciach sprzedaży oraz zapewnienie ich obecności w najważniejszych naukowych bazach danych na świecie.
Antyplagiat i Digitalizacja

Książki i czasopisma Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych są stale obecne w światowym obiegu naukowym. Naszą misją jest rozpowszechnianie polskich osiągnięć naukowych w tym zwłaszcza w zakresie  prawa podatkowego, a także udostępnianie naukowcom i praktykom prawa wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych, z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji. Jednym z priorytetów naszego wydawnictwa jest publikowanie wersji elektronicznych książek i czasopism, dystrybucja w  sieciach sprzedaży oraz zapewnienie ich obecności w najważniejszych naukowych bazach danych na świecie.

 

Digitalizacja

Celem upowszechnienia publikowanych przez Wydawnictwo ISP monografii naukowych w skali światowej Wydawca udostępnia je w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz w branżowych portalach. Dzięki współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck książki naszego Wydawnictwa, a zwłaszcza Komentarze do prawa podatkowego są dostępne w Systemie Informacji Prawnej Legalis. Wybrane publikacje naukowe dostępne są na zasadach Open Science. Wydawnictwo prowadzi własną księgarnię internetową https://isp-modzelewski.pl/sklep/ umożliwiającą całodobowe przyjmowanie zamówień na każdą książkę i czasopisma wydawane przez nasze Wydawnictwo. Zapewnia to naszym tekstom widoczność w międzynarodowych bazach referencyjnych oraz indeksowanie w Google Scholar. Współpraca z największymi polskimi dystrybutorami gwarantuje dostępność naszych publikacji papierowych i elektronicznych w większości księgarni  w kraju. Sieć sprzedaży rozszerzamy poprzez kontakty z  księgarniami  lokalnymi.

Digitalizacja

Celem upowszechnienia publikowanych przez Wydawnictwo ISP monografii naukowych w skali światowej Wydawca udostępnia je w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz w branżowych portalach. Dzięki współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck książki naszego Wydawnictwa, a zwłaszcza Komentarze do prawa podatkowego są dostępne w Systemie Informacji Prawnej Legalis. Wybrane publikacje naukowe dostępne są na zasadach Open Science. Wydawnictwo prowadzi własną księgarnię internetową https://isp-modzelewski.pl/sklep/ umożliwiającą całodobowe przyjmowanie zamówień na każdą książkę i czasopisma wydawane przez nasze Wydawnictwo. Zapewnia to naszym tekstom widoczność w międzynarodowych bazach referencyjnych oraz indeksowanie w Google Scholar. Współpraca z największymi polskimi dystrybutorami gwarantuje dostępność naszych publikacji papierowych i elektronicznych w większości księgarni  w kraju. Sieć sprzedaży rozszerzamy poprzez kontakty z  księgarniami  lokalnymi.

Promocja

Wydawane w ISP tytuły są profesjonalnie promowane. Promocja obejmuje m.in.  prezentację na targach, konferencjach i seminariach naukowych i branżowych, aktywną promocję na kanałach społecznościowych Instytutu, wysyłkę egzemplarzy recenzenckich, reklamę w mediach, organizację spotkań autorskich.

Antyplagiat

Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych dla zachowania wysokich standardów etycznych stosuje system antyplagiatowy – plagiat.pl. Jednocześnie stosowane procedury gwarantują po wykryciu nieprawidłowości poinformowanie stron.  Aby dowiedzieć się więcej na temat standardów etycznych stosowanych przez Wydawnictwo ISP zapraszamy  do odwiedzenia zakładki Standardy etyczne.