Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych

- istnieje od 1996 r.

Kontakt

Dział Sprzedaży Wydawnictw

Lokalizacja

ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa

tel: (+48) 22 517 30 60 

fax: (+48) 22 870 41 78

Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych

Kierownik Działu Wydawnictw
Natalia Wolska

Lokalizacja

ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 41374
NIP: 113-02-34-978
Kapitał zakładowy: 800 000 PLN